logo

Privacy en cookie verklaring

Op deze pagina vindt u de privacy en cookie verklaring van Golf Club Costa del Sol, www.golfclubcostadelsol.com.
Deze privacy en cookie verklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Golf Club Costa del Sol, (www.golfclubcostadelsol.com).

Algemeen

Wanneer u een advertentie bestelt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten, contact opneemt met Golf Club Costa del Sol of aan de andere kant gebruik maakt van onze diensten, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Golf Club Costa del Sol.
Golf Club Costa del Sol zal de door u verstrekte persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. TPG houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, (De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Golf Club Costa del Sol worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
- Om te factureren als u betaalde producten of diensten afneemt of heeft afgenomen.
- U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website van www.golfclubcostadelsol.com (Golf Club Costa del Sol), of  indien de website de mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website.
- U op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten.
- U een nieuwsbrief, servicebericht of andere boodschap te sturen.
- U gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Golf Club Costa del Sol op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
- U te voldoen aan de op Golf Club Costa del Sol van toepassing zijnde wet en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Golf Club Costa del Sol.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Golf Club Costa del Sol behoren.

Cookies

Bij gebruik van de website van Golf Club Costa del Sol kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.
Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kan uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Golf Club Costa del Sol kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
- Om het gebruik van haar website te analyseren; en om haar website te optimaliseren.
- Om meer gerichte informatie op haar website te plaatsen.
- Om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar website.
- Voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service en informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door Golf Club Costa del Sol verwerkte persoonsgegevens.
- Voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Golf Club Costa del Sol.
Daarbij kunnen gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.
Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de website van Golf Club Costa del Sol worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Golf Club Costa del Sol. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hen eigen privacybeleid. Golf Club Costa del Sol maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie daaruit.
De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Golf Club Costa del Sol vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de hulp functie van uw browser.
Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via de website van Golf Club Costa del Sol terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Golf Club Costa del Sol respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Golf Club Costa del Sol. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Golf Club Costa del Sol, of uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Golf Club Costa del Sol spant zich in verder naar alle redelijkheid haar systeem te beveiligen tegen verlies en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
Golf Club Costa del Sol is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Golf Club Costa del Sol.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Golf Club Costa del Sol zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Golf Club Costa del Sol via post.

Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring

Golf Club Costa del Sol behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy en cookie verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacy en cookie verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacy en cookie verklaring op de hoogte bent.
Deze privacy en cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2011.

right l

nieuwsbrief

Hall of Fame


La Cala Golf

Golf el chaparral.com

Mira Flores Golf

golf marbella country club

topofholland

calanova

anoreta

kosta

Alex

pcpierre

right r